Arbetsmiljö

Soluppgång-Paradiset

Vad är arbetsmiljö?

Alla de faktorer och förhållanden som vi påverkas av på arbetsplatsen.

Fysiska faktorer
– som lokaler (luft, ljud, ljus…), belastning/ergonomi, verktyg, maskiner, kemikalier
Psykiska faktorer
– som hur vi upplever arbetsmängden, kraven, kontrollen, återhämtningen
Sociala faktorer
– som vår interaktion med andra på arbetsplatsen, gemenskapen, stimulansen

Vad är nyttan/syftet med en bra arbetsmiljö?

Det finns många svar på den frågan, men här fokuserar vi på tre aspekter – mänskliga, ekonomiska och juridiska.

Mänskliga
Människor som mår bra och trivs är mer sällan skadade och sjuka och det är en mänsklig aspekt som vi alla borde ha som självklar. Men dessutom talar de ofta väldigt gott om sin arbetsplats och sprider ”gratis” positiv goodwill, vilket också gör det lättare att anställa ny kompetent personal.
Ekonomiska
Friska och nöjda medarbetare innebär lägre kostnader på många sätt, men än större skillnad gör: ”den som trivs bättre, presterar bättre”. Generell forskning visar att den ekonomiska avkastningen på ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är mer än dubbelt så stort som kostnaderna. De största vinsterna ligger i ökad effektivitet och produktivitet.
Juridiska
Sist, men inte minst, är det viktigt att känna till att vi har lagar och regler som vi arbetsgivare är skydliga att följa. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli både kostsamma för företag och inte minst livspåverkande för den chef som eventuellt blir personligt ansvarig.

Vill du skapa en framgångsrik och frisk arbetsplats?

Kontakta oss!
Vi hjälper dig med allt ifrån att komma igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete till utbildningar och utredningar.

Stöd och hjälp
 • Bollplank och erfarenhetsutbyte kring arbetsmiljöfrågor från många branscher och situationer
 • Stöd och hjälp i att komma igång och med att utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete, t ex genom att upprätta delegeringsdokument, arbeta med riskbedömningar mm
Utbildningar
 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Systematisk arbetsmiljö (SAM)
 • Arbetsmiljö för chefer och/eller skyddsombud
 • Arbetsmiljö för medarbetare
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (Läs mer om de nya föreskrifterna som börjar gälla 31/3-16)
 • Work Environment (Arbetsmiljöutbildningar på engelska)
 • Eller en arbetsmiljöutbildning skräddarsydd efter era specifika behov
Utredningar
 • Stressenkät
 • Arbetsmiljökartläggning
Ny föreskrift

2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö” som började gälla 31/3-16 – Läs mer

Bra länkar

www.prevent.se
www.av.se (Arbetsmiljöverket)
Ladda hem Arbetsmiljöverkets föreskrifter