Grupputveckling

Zebror-TanzaniaVad är grupputveckling och gruppdynamik?

Grupputveckling handlar om att bygga ett bra team och utveckla det med hänsyn till alla individer i gruppen.

Gruppdynamik innebär helt enkelt hur din grupp fungerar ihop. Att ha en bra dynamik i gruppen betyder att allt fungerar bra, trots att hinder och problem uppstår. En bra gruppdynamik uppstår sällan av sig själv, utan här behöver vi hjälp och stöd i att förstå varandra och oss själva bättre och gemensamma verktyg att arbeta med. Detta är en pågående kontinuerlig process som behöver omvårdnad för att bli och förbli högpresterande.

Är ni:
– En fungerande grupp som vill fortsätta utvecklas och nå nya höjder eller
– En grupp där t ex konflikter och brist på samverkan hindrar er att prestera på rätt nivå?

Vi hjälper er att hitta ett upplägg som passar just er!

Exempel på vad som kan ingå i ett skräddarsytt upplägg

 • Högpresterande team
 • Teamövningar
 • Enkla, handfasta verktyg för att skapa effektiva team
 • IDI – beteende profiler – ett 360° verktyg
 • Grupputvecklingens olika faser
 • Framgångsfaktorer
 • Kommunikation
 • Feedback
 • Konflikter och konflikthantering
 • Stress och stresshantering
 • Förändring och förändringsledarskap

Exempel på genomförda uppdrag

 • Ledningsgruppsutveckling
  • då ledningsgruppen velat skapa en starkare enhet för att bättre samverka, kunna lösa konflikter, maximera gruppens prestation och nå sina mål
 • Högpresterande team
  • då en tillfälligt sammansatt projektgrupp med ett gemensamt mål har velat maximera sin potential och få förutsättningar för att kunna arbeta som ett högpresterande team – där summan av gruppen är mycket större än summan av de enskilda individerna
 • Grupputveckling i befintlig arbetsgrupp
  • då önskan och behovet har varit att öka gruppmedlemmarnas insikt om sig själva och sina kollegor för att förstå varandra bättre, kunna samarbeta bättre och prestera bättre som en helhet