Individuell utveckling

Svan speglas

Vill du utvecklas?

De allra flesta svarar ja på den frågan.

Känner du att du utvecklas?

Tyvärr svarar allt för många nej på den frågan, speciellt efter att ha arbetat ett antal år och det var ett tag sen man gick ut skolan.

Vad är då utveckling?

Svaret är helt beroende på vem du är, var du befinner dig och vilka dina behov är. Det kan vara mer generellt som att lära sig något nytt eller att omvandla kunskap till kompetens. Det kan också vara något mer specifikt för just dig i din arbetsroll – att du vill bli en bättre chef eller ledare t ex genom att bli bättre på att kunna/våga hantera konflikter, coacha dina medarbetare, kunna/våga ta svåra samtal t ex när någon underpresterar eller är i kris eller sorg. Eller så handlar det om något ännu mer personligt, t ex hur du kan bli bättre på att prioritera och hantera stress eller helt enkelt förstå dig själv bättre och vad du vill med framtiden.

Utveckling är inget som kommer av sig själv, utan något man behöver sätta av tid och energi till. Det handlar om att prioritera upp sig själv och ge utrymme för bl a reflektion och därefter handling. Reflektion över vem man är och var man befinner sig och sen lika viktigt – vart man vill komma. Därefter gäller det att ge sig själv möjligheten att lyckas genom t ex att ta stöd och hjälp.

Vill du eller dina medarbetare ha stöd och hjälp i att utvecklas?

Vi hjälper er – som bollplank, coach, mentor, mental tränare eller utbildare – allt utifrån vilka era behov är.

Tillsammans lägger vi upp ett program skräddarsytt efter era behov.
Det kan sträcka sig över allt ifrån ett par möten till ett program över t ex 12 månader.

Exempel på upplägg och vad som kan ingå

 • Chefscoaching och medarbetarcoaching
  – för att hantera enskilda frågor eller som en längre utvecklingsprocess
 • Mentorskapsprogram
  – då behovet av livs- och chefserfarenhet är stor, samtidigt som vi använder coaching som verktyg i enskilda frågor
 • Stress och stresshantering
  – vad som händer i oss när vi stressar och hur vi kan skapa nya vanor eller strategier för att må bra och prestera bättre
 • Mental styrketräning
  – då vi arbetar med framgångsfaktorerna SMAK (Självbild, Målbild, Attityd och Känsla) för att prestera bättre och må bättre och nå dina mål
 • Din beteendeprofil – t ex IDI eller DISC
  – du får göra en beteendeprofil för att bättre förstå dig själv och din om omgivning, era respektive styrkor och behov och får redskap för att förbättra din kommunikation och din förmåga att nå fram och påverka andra
 • Medlyssning och coaching
  – för att utvecklas i sitt bemötande mot t ex kunder i telefon i en kundtjänst