Konsult – Ursula Brofors


Ursula porträtt
Jag är utbildad civilekonom med 10 års chefserfarenhet inom både små och riktigt stora bolag och vidareutbildad inom beteendevetenskap, psykologi, mental träning, samtalsmetodik, retorik, arbetsmiljö mm. Jag har själv egna erfarenheter både från att vara egenföretagare till att vara anställd samt 5 års erfarenhet som styrelseledamot.

Sedan 2009 arbetar jag som konsult inom organisations- & ledarskapsutveckling och arbetsmiljöområdet och har en mycket bred kundbas – både små och stora företag och kommuner. Vi människor har många liknande utmaningar oavsett var vi arbetar.BAM-handledarlogga

Sedan 2011 är jag handledare hos Prevent och ingår i deras handledarnätverk.
Jag är en av deras ofta anlitade utbildare för både öppna arbetsmiljöutbildningar och företagsspecifika utbildningar och har vintern-våren 2016 tagit fram deras nya utbildningskoncept för de nya föreskrifterna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” tillsammans med två Prevent kollegor.

För mig är det lika viktigt att skapa struktur, tydliga målbilder och kommunicera så folk förstår, som att skapa en miljö där glädje, trygghet, utveckling och samarbete frodas. Jag är nyfiken och får energi av att lära mig nytt och utvecklas och känner stor tillfredsställelse av att kunna använda mina kunskaper och erfarenheter för att få andra att växa, utvecklas och lyckas.

I en miljö där alla aspekter tas tillgodo ökar både arbetsglädjen och effektiviteten. Och som en följd av det – ökar också lönsamheten!
Win-win är för mig nyckelordet för allt slags samarbete och framåtriktade arbete.

Exempel på certifieringar, licenser och övriga utbildningar

  • Licensierad Mental Tränare och Certifierad Mental Coach
  • Certifierad ICC Coach och Diplomerad Coach Malmö Högskola
  • Diplomerad Avspänningspedagog
  • Diplomerad handledare i Bättre Arbetsmiljö (BAM-handledare)
  • Certifierad Sorgbearbetare
  • Certifierad handledare i IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)
  • Certifierad PPA Practicioner
  • MI-utbildad (Motiverande samtal)
  • Ett flertal chefs- och ledarskapsprogram

Läs gärna mer om mig på LinkedIn.