Ledarskapsutveckling

Väg kurvig
Varför är det viktigt att satsa på ledarskapet?

Chefernas förmåga att leda – sig själv och andra – är en av de faktorer som skiljer ut de mest framgångsrika företagen från de andra.

Förmågan att kunna samverka – med kollegor, medarbetare, kunder, leverantörer, politiker etc – och att få medarbetarna att växa och tro på sig själva och att arbeta mot ett gemensamt, attraktivt mål skapar en enorm kraft och är en nyckel till framgång.

Ibland behöver man vara chef och utifrån sitt mandat våga ta beslut och tydligt leda sin omgivning. Andra gånger behöver man utöva ledarskap och vara den förebild som andra vill följa samt våga delegera och lita på att medarbetare hittar sin egen väg mot det gemensamma målet.

Med den snabba utveckling och förändringstakt som vi idag har och de möjligheter på tillgänglighet som idag finns ställs allt högre krav på cheferna – både kring vad de själva ska kunna och prestera och kring deras förmåga att situationsanpassat leda andra. För att nå detta är det viktigt att ge cheferna rätt verktyg, rätt utbildning och rätt stöd.

Vill ni utveckla era chefer och ge dem rätt förutsättningar att lyckas?

Kontakta oss!
Vi hjälper er att skräddarsy program för att ge era chefer rätt förutsättningar att nå sin fulla potential och hjälpa er organisation mot framgång.

Exempel på vad som kan ingå i ett skräddarsytt upplägg:

 • Coachande ledarskap
 • Psykosocialt ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Mål, motivation och friskfaktorer
 • Feedback
 • Medarbetarsamtal
 • Kommunikation och bemötande
 • Svåra samtal
 • Konflikter och konflikthantering
 • Stress och stresshantering
 • Förändring och förändringsledning
 • Kris och sorg
 • Kränkande särbehandling och mobbing