Om oss


Ursula porträtt
Ursula Brofors – Ägare och Konsult

Ska jag sammanfatta mina styrkor i 3 punkter så är det:

*  Att göra arbetsmiljö roligt, förståbart och engagerande samt koppla det till affären och ledarskapet
*  Att skapa större trygghet kring det psykosociala ledarskapet genom rätt verktyg, mer kunskap och större självinsikt
*  Att få individer, grupper och ledare att växa och må och prestera bättre

Läs mer om Ursula

SMArt Kompetens

SMArt Kompetens är ett konsultbolag som arbetar med både konsultinsatser och utbildningar. Vi tror på utveckling, friska företag, glädje, god arbetsmiljö och lönsamhet. Det är något man bygger inifrån genom att skapa rätt förutsättningar för individen, gruppen, ledarna och organisationen som helhet.

SMAK – står för de 4 framgångsfaktorer som skiljer ut de som lyckas bäst i livet från de övriga – Självbild, Målbild, Attityd och Känsla
Kompetens – står för förmågan att kunna omsätta sin kunskap i praktiken – det är inte vad du kan, utan vad du kan använda som är avgörande
Smart – står för att jobba med smart:a mål (Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Realistiskt och Tidsatt). Alla har vi bilder om framtiden, det som skiljer oss åt är om vi har målbilder eller problembilder. Ett sätt att säkerställa att vi tar oss till målet och inte fastnar i problemet är att arbeta med smart:a mål.

Vad kan vi hjälpa dig med?
 • Arbetsmiljö – ”komma igång”, bollplank, stödinsatser, utredningar och utbildningar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – de nya föreskrifterna som börjar gälla 31/3 2016
 • Psykosociala frågor – stöd/hjälp, medling, utredningar och utbildningar
 • Ledarskapsutveckling
 • Ledningsgrupputveckling
 • Grupputveckling
 • Individuell utveckling
Varför ska ni välja oss?

Ja, det måste ni egentligen fråga våra kunder. Men vi kan här återge några citat/nyckelord som speglar varför de återkommer.

”Personligt och professionellt – en unik kombination”
”Förmåga att tala så att jag förstår och att lyssna så att jag känner mig sedd”
”Kvalitet och enorm kunskap”
”Förmåga att göra något som kan vara så tråkigt (som arbetsmiljö…) till roligt, engagerande och förståbart! Jag vill gå hem och börja jobba!”

Referenser

Kontakta oss så lämnar vi gärna namn och kontaktuppgifter på relevant referenser.

Våra samarbetspartners – när vi behöver vara flera eller när ni behöver något ytterligare
 • Prevent (ledande inom arbetsmiljö i Sverige)
 • HR-konsulter
 • Rekryterare
 • Arbetsmiljökonsulter
 • Ledarskapsutvecklare
 • Psykolog och samtalsterapeuter