Organisatorisk och social arbetsmiljö

Blå blomma-ParadisNy lagstiftning från och med 31/3 2016
Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket (AV) har kommit ut med de nya föreskrifterna ”2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö” som började gälla 31/3 2016. Här skärps tydligt kraven på arbetsgivaren att arbeta med dessa frågor.  AV har valt att kalla det ”organisatorisk och social” arbetsmiljö istället för ”psykosocial” arbetsmiljö då de vill lyfta perspektivet och ansvaret – från individen till organisationen. Ohälsan drabbar individer, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen.

Varför kommer de nu?

För att den psykiska ohälsan har blivit den största och snabbast växande orsaken till sjukskrivning i Sverige idag samtidigt som vi nu, genom mycket forskning, har fått kunskap om vad som ökar risken för psykisk ohälsa. Tydligt är att en dålig organisatorisk och social arbetsmiljö starkt ökar risken för psykisk ohälsa.

Allt fler blir sjuka – och det leder ofta till en personlig katastrof för individen samtidigt som det är oerhört kostsamt och tidskrävande för företagen.

Lite statistik:

  • 1 av 4 har besvär p g a arbetet
  • Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning
  • 50-60% av all frånvaro på arbetet har anknytning till arbetsrelaterad stress
  • Arbetssjukdomar beroende på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med drygt 70% mellan 2010-2014, t ex p g a för mycket arbete eller för hög arbetstakt eller problem i relationer på arbetsplatsen, t ex mobbning och samarbetsproblem

De nya föreskrifterna fokuserar på 6 saker:

  • Mål – Ditt företag ska ha tydliga mål med hur ni arbetar med er organisatoriska och social arbetsmiljö
  • Kunskap – Era chefer och ledande befattningshavare ska ha kunskap kring detta och kompetens i att kunna omsätta det i praktiken
  • SAM – Detta ska integreras i ert övriga systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), d v s vara en naturlig del av vardagen.
  • Arbetsbelastning – Ni ska förebygga ohälsosam arbetsbelastning, anpassa resurserna till kraven, tydliggöra arbetets innehåll, identifiera psykiska påfrestningar och hantera dem samt se till att arbetstagaren har förutsättningar för att uppmärksamma arbetsgivaren på när det inte fungerar
  • Arbetstiden – Arbetstiden ska inte leda till ohälsa (nytt här är att man tydligt uppmärksammar den ”ständiga nåbarheten” som dagens mobiler lett till)
  • Kränkande särbehandling – Ni ska aktivt arbeta med att förhindra kränkande särbehandling och ha bra rutiner kring detta.

Ladda hem föreskrifterna.

Vill du veta mer eller ha stöd kring detta – tveka inte att höra av dig!