Hälsa & hållbarhet

 

Psykosociala frågor omfattar det mesta som händer på arbetsplatsen oss människor emellan och hur man som individ upplever det som händer. Det är ett stort område som ibland känns lite diffust eftersom vi kan uppleva samma situation så olika och där det sällan finns ett ”facit”.

Vallmon-Gotland
Varför ska vi fokusera på det psykosociala? Vad är nyttan?

Eftersom det här sällan finns rätt eller fel och är ett område där det är mycket känslor inblandade, så är det många som är rädda att göra fel. Rädslan att säga och göra fel saker leder tyvärr ofta till att många låter bli att göra något alls – samtidigt som behovet av stöd hos den som är drabbad är som störst.

En organisation som systematiskt arbetar med psykosociala frågor på olika sätt har oftare tryggare och mer kompetenta chefer som vågar ta tag i svåra samtal och situationer. Därtill medarbetare och grupper som samarbetar bättre, mår bättre och presterar bättre och dessutom är bättre på att ta till sig förändringar och arbeta med utveckling. Det ger dessutom ofta ett gott rykte på marknaden och innebär att det blir lättare att rekrytera kompetent personal etc.

Så förutom att det är en tung etisk faktor att få arbeta på en sund arbetsplats så är det lönsamt!

Vill du ha hjälp och stöd eller utbildning?

Vi hjälper, utreder, medlar, stöttar och utbildar er och era medarbetare!

Exempel på områden vi kan bistå i
– både i utbildningsform eller att gå in och hjälpa/stödja, utreda eller medla i enskilda ärenden

  • Psykosocialt ledarskap (som kan omfatta flera av nedan områden)
  • Friskfaktorer och motivation
  • Stress och stresshantering
  • Konflikter och konflikthantering
  • Förändring och förändringsledning
  • Kris och sorg
  • Kränkande särbehandling och mobbing
  • Teamutveckling